ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอนันต์ รักแย้ม ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง ได้รับทุนศึกษาต่อในด้านการสอน ณ ประเทศฝรั่งเศส

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอนันต์ รักแย้ม ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง ได้รับทุนศึกษาต่อในด้านการสอน ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันคลิปวิดีโอ นวัตกรรมการสอน เเละความคิดสร้างสรรค์ L’innovation et la créativité ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสมาคมภาษาฝรั่งเศส
https://www.youtube.com/watch?v=FWsNvk7M3VI&feature=youtu.be

นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง รางวัลชมเชย อันดับที่ ๔ จาก ๖๐ ทีม ในการแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานเปิดกล่องชอล์ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับต้นกล้าหูกวาง : นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง รางวัลชมเชย อันดับที่ ๔ จาก ๖๐ ทีม ในการแข่งขัน A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานเปิดกล่องชอล์ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้แก่ เด็กชายบูรพา ธุระแสง และ เด็กหญิงประภาพรรณ คุณยศยิ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ ครูผู้ฝึกซ้อม ว่าที่ร.ต.ศุกรศร รุ่งสว่างสาธิต และนางโสพิน จันทวงษ์

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานเครือข่ายผู้ปกครองประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชื้แจงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รับผลการเรียน และผู้ปกครองพบคุณครูที่ปรึกษา ของนักเรียนในทุกรระดับชั้นภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง