ทำบุญโดมเอนกประสงค์

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพง นำโดยผู้อำนวยการทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนสันกำแพง ร่วมพิธีทำบุญโดมเอนกประสงค์ 2 หลัง 29 มิถุนายน 2561

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย,วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพง นำโดย นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ร่วมทำกิจกรรม น้อมวันทา บูชาครู เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

พิธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๕๖๑

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

พิธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยทีมบริหารโรงเรียนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ณ สวนวรรณคดี โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๖๑

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๖๑ ภายในกิจกรรมมีการเล่าประวัติวันสุนทรภู่ แข่งขันตอบปัญหาวันสุนทรภู่ และอีกมากมาย ภายในกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๑

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้ร่วมจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้รับความรู้เรื่องยาเสพติดจากตำรวจภูธรสันกำแพง ณ หอประชุม โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ,ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

SKP FCJ CAMP 2018

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ ประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสามภาษา “ SKP FCJ CAMP “ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 5 โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 23 มิถุนายน 2561

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ประกวดมารยาทไทย ๒๕๖๑

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ คณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการประกวดมารยาทงามตามแบบไทย ปี 2561 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานและมุทิตาจิตครูเกษียณ 2561

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันกำแพงศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาป่าโกงกาง, การปลูกพืชผักและผลไม้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนลุงฉลวย ณ จังหวัดจันทบุรี

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

การประชุมสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

การประชุมสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ผกท.พ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์) นายกสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกมณฑลทหารบกที่ 33 โดยก่อนการประชุมได้รับเกียรติเชิญผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารอาวุโส (ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์) มอบโล่แก่สถานศึกษาวิชาหารและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในครั้งนี้ วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33

ภาพกิจกรรมโดย : วันวิสาข์ วรรณแดง

ภาพกิจกรรม

ตัวแทนศิษย์เก่าสก.รุ่น18 ร่วมบริจาคช่วยเหลือ

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ตัวแทนศิษย์เก่าสก.รุ่น18 ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กหญิงณัฐชา ภิรมแก้ว ชั้น ม.3/9 นักเรียน รร.สันกำแพง ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน และทางตัวแทนศิษย์เก่าสก.รุ่น18 ได้มอบเครื่องดนตรีพื้นเมือง มอบให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้มีเครื่องดนตรีพื้นเมืองในการฝึกซ้อมต่อไป

ภาพกิจกรรมโดย : วันวิสาข์ วรรณแดง

ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ๒๕๖๑

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารโรงเรียน และ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานานชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบแรก ระดับเขตการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมแสดงความยินดีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา และ การแข่งขันจัดนิทรรศการความรู้ทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม