กิจกรรมวันคริสต์มาส 60

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันคริสต์มาส การแสดงบริเวณหน้าเสาธง

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม