มอบตัวระดับชั้น ม.4

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

บรรยากาศการประชุมและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้าสู่รั้วเหลืองแดง ปีการศึกษา 2561 (นัดหมายพบกันอีกครั้งในการปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2561)

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

รับมอบตัว ม.1

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑

บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 โรงเรียนสันกำแพง ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

สอบคัดห้องเรียน ม.4 61

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงจัดสอบคัดห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ปี 2561 รอบทั่วไป และประชุมรับผลการเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 นำโดย ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ และคณะผู้บริหาร

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

สอบคัดเลือก ม.1 61

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

บรรยากาศการสอบเข้าและคัดห้องเรียน เพื่อศึกษาต่อในระดับ ม.1 โรงเรียนสันกำแพงประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนสันกำแพง ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนสันกำแพง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรลูกเสือจิตอาสา

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงและผู้กำกับลูกเสือ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทมาเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ เวทีหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม