ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง กับโครงการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น BIOGANG Challenge 2019 ในระดับมัธยมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง กับโครงการประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น BIOGANG Challenge 2019 ในระดับมัธยมศึกษาภายใต้หัวข้อ “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang” ทีมจากโรงเรียนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ ขอบคุณ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO
โดยมีนักเรียนผู้จัดทำคือ
1.นายธนพล ขัติกุล
2.นางสาวอาทิตยา ถมมา
3.นายกิตดนัย ปาลี
ครูที่ปรึกษา
นายตระการ ทนานทอง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลการประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ “คำสอนของพ่อเรื่องการออม”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลการประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ “คำสอนของพ่อเรื่องการออม” ได้รับทุนการศึกษามูลค่า10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยมี นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย
นาย ณัฐพงศ์ จันทรศัพท์, นาย ติณณภพ ยะกันมูล, นาย ปฏิภาณ วุฒิคุณ, นาย ธนคม วาจาฉลาด,
นาย เมธิส นครังสุ, นาย พิสิฐพงศ์ วงค์คม, นางสาว เบญญาภา สิทธิพานิช โดย ครูที่ปรึกษา ครูสุภาภรณ์ แพเพชร

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายปวริศ โนชัย ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน speed skate 1000 เมตร ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

๕ กันยายน ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง เด็กชายปวริศ โนชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน จัดโดยกรมพลศึกษา ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน การแข่งขันรายการ inlin speed skate 1000 เมตร ชายรุ่นอายุไม่เกิด ๑๒ ปี รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ด้วยสถิติ 1.38.205 วินาที

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนผู้ผลิตสื่อดีเด่น ภาคเหนือ จาก 54 ผลงานทั่วภาคเหนือ ทีมSKP Change โรงเรียนสันกำแพง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนผู้ผลิตสื่อดีเด่น ภาคเหนือ จาก 54 ผลงานทั่วภาคเหนือ ทีมSKP Change โรงเรียนสันกำแพง เป็น 1 ใน 8 รางวัล ที่ได้ประกาศ เชิดชูเกียรติชมเชยในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติอย่างมาก…ในงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2562..ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครองทุกคน ที่ มีส่วนเกี่ยวในโอกาสอันดีนี้ด้วย โดยมีครูที่ปรึกษา ครูตระการ ทนานทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลโรงเรียนสันกำแพง รุ่นอายุ 14 ปี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 “Goalfun Friendship Cup 2019”……ขอแสดงความยินดีกับทีมฟุตบอลโรงเรียนสันกำแพง รุ่นอายุ 14 ปี ตัวแทนประเทศไทย โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ นำทีมนักฟุตบอลเดินทางไปเมืองถังชาน ประทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขันฟุตบอล รายการ “”Goalfun Friendship Cup” China International Friends Cities Youth Football Invitational Tournament Tangshan 2019” ณ สนามฟุตบอล Nanhushichang

อบรมครูกิจกรรมสะเต็มศึกษา

บรรยากาศการอบรมครู กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ม.ต้น “ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว” ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค.2562 ณ โรงเรียนสันกำแพง