ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ วิรัตน์ มาตันบุญ

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นำโดยท่านทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง คณะผู้บริหารโรงเรียนสันกำแพง คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันกำแพง ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการใหม่ ท่านวิรัตน์ มาตันบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

รับใบประกาศนียบัตร ม.6

วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 260 คน

รับใบประกาศนียบัตร ม.3

วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 401 คน

เชิญชวนร่วมชมการแสดงวงดนตรี ฟรี


🎶🎶 กองร้อยอาสาพัฒนาสัมพันธ์ ที่ 3 ขอเชิญชมการแสดงดนตรี
อาสาพัฒนาสัมพันธ์ ” รักชาติ รักแผ่นดิน “🎶🎶🎶

เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในชาติ ผ่านบทเพลง และการแสดงมากมาย

7 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป
ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดชียงใหม่

กิจกรรมวันวิชาการบูรณาการ

โรงเรียนสันกำแพง โดยกลุ่มบริหารวิชาการจัดกิจกรรมวิชาการบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามหัวข้อ “Star Stems บูรณาการการศึกษา สู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยนายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิด
ภาพกิจกรรมกล้องตัวที่ 1
ภาพกิจกรรมกล้องตัวที่ 2

โรงเรียนสันกำแพง

กิจกรรมเข้าค่ายแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 4-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 ระดับชั้น ม.1 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562
ระดับชั้น ม.1 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562
ระดับชั้น ม.2 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562
ระดับชั้น ม.2 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562
ระดับชั้น ม.2 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562
ระดับชั้น ม.2 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562
ภาพเพิ่มเติม