ข่าวประชาสัมพันธ์

 
Update!!!

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการในโรงอาหารโรงเรียนสันกำแพง


ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูต่างชาติ) สอนวิชาภาษาอังกฤษ


ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
ปีการศึกษา 2564 รอบทั่วไป (สพฐ.)


ประกาศการรับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้าง
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ


ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารโรงเรียนสันกำแพงประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ (ครูต่างประเทศ) English teacher <18/01/2564>


Online Report


แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนสันกำแพง

Continue reading “ข่าวประชาสัมพันธ์”