ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2/62 New!!!

รายชื่อนักเรียน 2/2562  New!!!

17 ม.ค. 63 ปฏิทินการรับนักเรียนรอบปกติ

28 พ.ย. 62 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเรียนดีเยียมและปกติ-ปี-2563 New!!!

26 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก-ม.4-โครงการเพชรน้ำหนึ่ง New!!!

26 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก-ม.1-เตรียมวิทย์ New!!!

19 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ-ม.4-ปีการศึกษา-63-โครงการเพชรน้ำหนึ่ง  

19 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ-ม.1-ปีการศึกษา-ห้องเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์  

11 พ.ย. 62 กำหนดการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 

11 ต.ค.62 ประกาศรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 (นักเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2563 

11 ต.ค.62 ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนเตรียมวิทย์ฯ ม.1 ปีการศึกษา 2563 

11 ต.ค.62 ประกาศรับนักเรียนเพชรน้ำหนึ่งระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 

 


Continue reading “ข่าวประชาสัมพันธ์”