ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2/62 New!!!

รายชื่อนักเรียน 2/2562  New!!!

 

06 ก.พ.63 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร-ปี-2563 New!!!

29 ม.ค. 63 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน-ม.4-สถานศึกษาเดิม-รอบที่-2  New!!!

17 ม.ค. 63 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 New!!!

17 ม.ค. 63 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 New!!!

17 ม.ค.63 ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.4 ปีการศึกษา 2563 New!!!

17 ม.ค. 63 ปฏิทินการรับนักเรียนรอบปกติ New!!!

28 พ.ย. 62 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเรียนดีเยียมและปกติ-ปี-2563 

26 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก-ม.4-โครงการเพชรน้ำหนึ่ง 

26 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก-ม.1-เตรียมวิทย์ 

19 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ-ม.4-ปีการศึกษา-63-โครงการเพชรน้ำหนึ่ง  

19 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ-ม.1-ปีการศึกษา-ห้องเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์  

11 พ.ย. 62 กำหนดการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 

11 ต.ค.62 ประกาศรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 (นักเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2563 

11 ต.ค.62 ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนเตรียมวิทย์ฯ ม.1 ปีการศึกษา 2563 

11 ต.ค.62 ประกาศรับนักเรียนเพชรน้ำหนึ่งระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 

 


Continue reading “ข่าวประชาสัมพันธ์”