พิธีถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ 6

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนสันกำแพง นำโดยท่าน ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ประธานในพิธี และนายวิรัตน์ มาตันบุญ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนพร้อมด้วย ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ เนื่องใน “วันวชิราวุธ” และพิธีรับเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรมโดย ภัทรพงศ์