ค่ายภาษาอังกฤษ

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศที่1ร่วมกับโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จัดค่ายภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสันกำแพง วันเสาร์ที่24 กุมภาพันธ์นี้ 2561

ภาพกิจกรรมโดย : วรพล ไชยวงศ์

ภาพกิจกรรม

แข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ


วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

ท่านรองผู้อำนวยการ จุรีย์ กองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันคริสต์มาส 60

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันคริสต์มาส การแสดงบริเวณหน้าเสาธง

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม