English Camp 2018

๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารวิชาการ นายวิรัตน์ มาตันบุญ ประธานเปิดกิจกรรม English Camp 2018 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 ณ หอประชุม โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 4 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

SKP FCJ CAMP 2018

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ ประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสามภาษา “ SKP FCJ CAMP “ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 5 โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 23 มิถุนายน 2561

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ค่ายภาษาอังกฤษ

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศที่1ร่วมกับโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จัดค่ายภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสันกำแพง วันเสาร์ที่24 กุมภาพันธ์นี้ 2561

ภาพกิจกรรมโดย : วรพล ไชยวงศ์

ภาพกิจกรรม

แข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ


วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

ท่านรองผู้อำนวยการ จุรีย์ กองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษ เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันคริสต์มาส 60

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันคริสต์มาส การแสดงบริเวณหน้าเสาธง

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม