ข่าวประชาสัมพันธ์

Update!!!

ระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

New!!!
ข้อมูล Real Time
สามารถ คลิ๊กดูที่นี่ สถิติ คนป่วย ตาย หายป่วย จาก Covid-19 (Corona virus) จากทุกประเทศทั่วโลก ได้ตลอดเวลา
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 New!!!

 

รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มการเรียนเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

11 ก.ค. 63 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4-6 เข้าร่วมอบรม Coding ณ โรงเรียนสันกำแพงโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

18 พ.ค. 63 ประกาศโรงเรียนสันกำแพง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์New!!!

13 พ.ค. 63 ประกาศโรงเรียนสันกำแพง เรื่อง แจ้งยกเลิกการสอบจัดชั้นเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบปกติ สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563 New!!!

3 พ.ค. 63 รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำวันและประกาศที่เกี่ยวข้องการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563  

Continue reading “ข่าวประชาสัมพันธ์”