ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียน 1/61

15/03/62  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการในโรงอาหารโรงเรียนสันกำแพง    New!!!

13/02/62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒   New!!!

07/03/62  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร  New!!!

06/03/62 ระเบียบการรับนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ สพฐ. New!!!

06/03/62 ระเบียบการรับนักเรียน ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ สพฐ. New!!!

06/03/62  ปฏิทินการรับนักเรียนรอบปกติสพฐ.ปีการศึกษา ๒๕๖๒ New!!!

04/03/62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒      New!!!

Continue reading “ข่าวประชาสัมพันธ์”