ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเรียนบนโปรแกรม SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง New!!!

ข้อมูล Real Time
สามารถ คลิ๊กดูที่นี่ สถิติ คนป่วย ตาย หายป่วย จาก Covid-19 (Corona virus) จากทุกประเทศทั่วโลก ได้ตลอดเวลา
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2/62 New!!!

รายชื่อนักเรียน 2/2562  New!!!

 

13 มี.ค. 63 ประกาศแจ้งปิด – เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2563 New!!!

13 มี.ค.63  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณลานร่มไม้ไร้ พรมแดน  New!!! 

09 มี.ค. 63 ประการผลผู้ประกอบการจำหน่วยอาหารในโรงอาหารโรงเรียนสันกำแพง New!!! 

06 ก.พ. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.4) 

21 ก.พ. 63  ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณลานไร้พรมแดน  

06 ก.พ.63 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร-ปี-2563

29 ม.ค. 63 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน-ม.4-สถานศึกษาเดิม-รอบที่-2  

17 ม.ค. 63 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 

17 ม.ค. 63 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 

Continue reading “ข่าวประชาสัมพันธ์”