กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561

๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยมีท่านประธานในพิธี นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งนี้
ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย ,วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมกล้องครูวิชัย

กิจกรรมส่งเสริมการออม (School Tour) 2561

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม (School Tour) ให้กับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ในวันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพงโดยมีคุณปัณฑพล ประสานราชกิจ (โอม Cocktail) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับนักเรียน ชมรม Krungthai Saving Club
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

มอบทุนจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
คุณครูชัยวัฒน์ ชมภูยอด นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งนักเรียนมีผลการเรียนดี ความประพฤติดีแต่ฐานะยากจนโดยคัดเลือกจากการสัมภาษณ์ ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.นายธีรพงศ์ สืบสายแปง 2.นางสาวอุษณียื ไชยเชิงค้า 3.นางสาวกฤติกาญจน์ เตชะตา 4.นางสาวณัฏฐนิชา โนคำปอ 5.นางสาวสิริวิภา กองคำ 6.นางสาวกรรธภา เรืองเทศ 7.นางสาวศิริลักษณ์ จายอุ้ย และในโอกาสนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพงได้มอบเงิน จำนวน 50000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อรถ 6 ล้อ แก่ทางโรงเรียน ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีกับนักเรียน กิจกรรมแข่งฟุตบอลและงานวันวิทยาศาสตร์

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
ท่านผู้อำนวยการ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้เข้าแข่งขันฟุตบอล 1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 16 ปี Payaptechno Cup ครั้งที่ 5 ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายวิรัตน์ มาตันบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ คณะผู้บริหาร และคณะครู แสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตร ในกิจกรรม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมตักบาตร ระดับชั้น ม.5

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.5 ร่วมตักบาตรทำบุญถวายทานภัตตาหารเช้า เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง
ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมตักบาตร ม.6 2561

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.6 ร่วมตักบาตรทำบุญถวายทานภัตตาหารเช้า เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ ครูจัตุพร ปูเรือนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง
ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

มอบรางวัลกิจกรรมวันอาเซียน 2561

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

นายวิรัตน์ มาตันบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ คณะผู้บริหาร และคณะครู มอบรางวัล การแข่งขันตอบปัญหาวันอาเซียน กิจกรรมประกวดขบวนอาเซียน กิจกรรมประกวดการแสดงประจำชาติ กิจกรรมประกวดนิทรรศการ เนื่องในวันอาเซียน ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

แสดงความยินดี การแข่งขันฟุตบอล 7 คน 2561

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้เข้าแข่งขันฟุตบอล 1. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ศรีล้อม คัพ ครั้งที่ 3 2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 13 ปี เวียงท่ากาน คัพ 3. รางวัลดาวยิงสูงสุด เด็กชาย ดนัย ปู่เสาร์ ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๖๑

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ คณะผู้บริหาร และคณะครู ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒๘ คน ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง 1/2561

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 1/2561 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง และได้ทำการคัดเลือกนายกสมาคมคนใหม่ ได้แก่ คุณครูชัยวัฒน์ ชมภูยอด คุณครูอาวุโส(เกษียณ กย.61) ที่ได้รับคัดเลือเป็น”นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสันกำแพง” ประจำปี 2561-2562 (2563) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 12 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ 2561

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงพร้อมด้วยทีมบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ วันแม่แห่งชาติ) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง
ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมตักบาตร
ภาพกิจกรรม ณ ศูนย์ราชการ
ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลสันกำแพง

แสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้เข้าแข่งขันฟุตบอล 2561

๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้เข้าแข่งขันฟุตบอล

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ NCM คัพ รุ่นอายุ 14 ปี ครั้งที่ 1 ณ สนามนครเชียงใหม่ 2. รางวัลชนะเลิศ รายการ หารแก้ว คัพ ครั้งที่ 1 ณ สนามเทศบาลตำบลหารแก้ว
3. รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 รุ่นอายุ 12 ปี การแข่งขันเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 9 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียน ที่ได้เข้าแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และเข้าร่วมแข่งขันจรวดประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 9 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันอาเซียน 2561

๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดให้มีกิจกรรมอาเซียนขึ้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมีท่านประธานในพิธี นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรของโรงเรียนร่วมกิจกรรมอาเซียนครั้งนี้
ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม

เปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ La journée portes ouvertes 2018

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ในงาน”เปิดโลกภาษาฝรั่งเศสวิชาการ La journée portes ouvertes 2018″ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ผลดังนี้ นางสาวกชพร พิพัฒน์สำโรง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส นางสาวมุทิตา คำใจและนางสาวจำปา ทองลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 การแข่งขันตอบคำถามภาษาฝรั่งเศสในหัวข้อ Le savoir-vivre
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

มองรางวัลในวันรพี และ แสดงความยินดีกับนักเรียน

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

นายวิรัตน์ มาตันบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ คณะผู้บริหาร และคณะครู มอบรางวัล การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับม.ปลาย เนื่องในวันรพี วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู แสดงความยินดีแก่ เด็กชาย ปริชญานนท์ ไชยทา ม.3/2 ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ แข่งเกม League of Legends ที่ งาน Thailand Game Shop 2018 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2561
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

รางวัลการประกวดวีดิทัศน์เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่มาตรฐาน 2561

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

นายสมหวัง อุทัศ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียน รางวันรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลการประกวดวีดิทัศน์เพื่อสร้างเครือข่ายการเผยแพร่มาตรฐาน ประจำปี 2561 เรื่อง “มาตรฐานอุตสาหกรรม เสริมสร้างชีวิตที่ดีให้คนไทย” ซึ่งมีการประกาศรางวัล เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ เวที Service Stage ในงาน Thailand Industry Expo 2018 อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพ จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 118 ทีมทั่วประเทศ ทีม SKP change จากโรงเรียนสันกำแพง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากท่านเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) …..จึงขอแสดงความยินดีกับ ทีม SKP change จากโรงเรียนสันกำแพง โดยมีนักเรียนที่เป็นสมาชิกคือ 1.น.ส. สุชาวลี โพทอง ชั้น ม.6/7 2.น.ส. อาทิตยา ถมมา ชั้น ม.5/2 3.น.ส. วัลยา ชัยมงคล. ชั้น ม.5/2 4.น.ส. นฤมล จินานาง. ชั้น ม.5/2 5.นาย ธนพล ขัติกุล. ชั้น ม.5/2 ครูที่ปรึกษา นายตระการ ทนานทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ทางทีมงานขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และคณะครู นักเรียน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน กดไลค์ กดแชร์ มา ณ ที่นี่ด้วย
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

มอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่โรงเรียนสันกำแพง

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

นายสมหวัง อุทัศ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง พร้อมทีมงาน มอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่โรงเรียนสันกำแพง โดยมีนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพงเป็นผู้รับมอบ โดยเป็นจำนวนเงิน 425,000 บาท และมีการแนะนำการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยนักเรียนยุวบรรณารักษ์ ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

English Camp 2018

๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารวิชาการ นายวิรัตน์ มาตันบุญ ประธานเปิดกิจกรรม English Camp 2018 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 1 ณ หอประชุม โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 4 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมมอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่

๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมมอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนสันกำแพง
ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม