มอบเกียรติบัตรสวนสนาม2561

๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑

คณะผู้บริหารนำโดยท่าน ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ มอบรางวัลและเกียรติบัตรกองลูกเสือ-เนตรนารีดีเด่นในการประกวดการเดินสวนสนามประจำปี 2561
ม.1
ลูกเสือ กองที่ 2 ครูสันติ กลิ่นขวัญ
เนตรนารี กองที่ 2 ครูแสงระวี จันทร์ชม
ม.2
ลูกเสือ กองที่ 1 ครูบวร จันทร์ธีระโรจน์
เนตรนารี กองที่ 1 ครูพัชรี สุรินทร์ธรรม
ม.3
ลูกเสือ กองที่ 1 ครูสถิต ตาคำ
เนตรนารี กองที่ 1 ครูจุรีรัตน์ บุญมาวงศ์ และ ครูปภาวดี หมื่นเต
บันทึกภาพโดย ว่าที่ ร.ต.ภัทรพงศ์

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ 2561

๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 ประธานในพิธีโดย นายวิรัตน์ มาตันบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กล่าวรายงานโดยครูพวงเพชร ดวงแก้วน้อย พิธีกรโดย ครูธนภร จิตธำรงค์สุนทร และผู้บังคับขบวนสวนสนามโดย ครูวิชัย สิงห์น้อย ภาพโดยครูสุวิมล สุกันธา

ภาพกิจกรรมโดย : สุวิมล สุกันธา

ภาพกิจกรรม
อัลบั๊มเติม

ทำบุญโดมเอนกประสงค์

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพง นำโดยผู้อำนวยการทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนสันกำแพง ร่วมพิธีทำบุญโดมเอนกประสงค์ 2 หลัง 29 มิถุนายน 2561

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย,วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพง นำโดย นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ร่วมทำกิจกรรม น้อมวันทา บูชาครู เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

พิธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๕๖๑

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

พิธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยทีมบริหารโรงเรียนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ณ สวนวรรณคดี โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๖๑

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๖๑ ภายในกิจกรรมมีการเล่าประวัติวันสุนทรภู่ แข่งขันตอบปัญหาวันสุนทรภู่ และอีกมากมาย ภายในกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๑

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้ร่วมจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้รับความรู้เรื่องยาเสพติดจากตำรวจภูธรสันกำแพง ณ หอประชุม โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : วรการ ประพัฒน์สิริ,ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

SKP FCJ CAMP 2018

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ ประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสามภาษา “ SKP FCJ CAMP “ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 5 โรงเรียนสันกำแพง วันที่ 23 มิถุนายน 2561

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ประกวดมารยาทไทย ๒๕๖๑

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ท่านผู้อำนวยการ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ คณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการประกวดมารยาทงามตามแบบไทย ปี 2561 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ โรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานและมุทิตาจิตครูเกษียณ 2561

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันกำแพงศึกษาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยาป่าโกงกาง, การปลูกพืชผักและผลไม้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนลุงฉลวย ณ จังหวัดจันทบุรี

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย

ภาพกิจกรรม

การประชุมสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

การประชุมสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ผกท.พ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์) นายกสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกมณฑลทหารบกที่ 33 โดยก่อนการประชุมได้รับเกียรติเชิญผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารอาวุโส (ผศ.ชัยพร แก้ววิวัฒน์) มอบโล่แก่สถานศึกษาวิชาหารและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในครั้งนี้ วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33

ภาพกิจกรรมโดย : วันวิสาข์ วรรณแดง

ภาพกิจกรรม

ตัวแทนศิษย์เก่าสก.รุ่น18 ร่วมบริจาคช่วยเหลือ

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ตัวแทนศิษย์เก่าสก.รุ่น18 ร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กหญิงณัฐชา ภิรมแก้ว ชั้น ม.3/9 นักเรียน รร.สันกำแพง ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน และทางตัวแทนศิษย์เก่าสก.รุ่น18 ได้มอบเครื่องดนตรีพื้นเมือง มอบให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้มีเครื่องดนตรีพื้นเมืองในการฝึกซ้อมต่อไป

ภาพกิจกรรมโดย : วันวิสาข์ วรรณแดง

ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ๒๕๖๑

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยทีมผู้บริหารโรงเรียน และ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานานชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ รอบแรก ระดับเขตการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน เนื่องในวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมแสดงความยินดีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา และ การแข่งขันจัดนิทรรศการความรู้ทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ณ ห้องพญาสัตบรรณ นำโดยนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู ได้รายงานการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของโรงเรียนให้รับทราบ

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

บรรยากาศคณะครูและบุคลากร นักเรียนในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ สนามหน้าเสาธง

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย,วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม 1 |
ภาพกิจกรรม 2

รับความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์ โดย งานจราจร สภ.สันกำแพง

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพง ได้รับความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์ และกฎหมายที่นักเรียนควรทราบ ในการขับขี่บนท้องถนน โดยมี พ.ต.ต. วชิระ วัฒนาฤดี สารวัตรจราจร สภ.สันกำแพง ร.ต.ท. สิทธิพันธ์ กระจันทร์ รองสารวัตรจราจร และ ร.ต.ท. รัตน์จรัส สุสิงห์รัตน์ รองสารวัตรจราจร ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนสันกำแพง วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

แสดงความยินดีมอบโล่และมอบเกียรติบัตร การแข่งขันฟุตบอล

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยทีมผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมแสดงความยินดีมอบโล่และมอบเกียรติบัตร การแข่งขันฟุตบอล ดังรายการต่อไปนี้ ๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน ๑๗ ปี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๒. รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ ๑๖ ปี การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ รุ่นอายุ ๑๖ ปี การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตภาคเหนือตอนบน ณ จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนสันกำแพง

ภาพกิจกรรมโดย : ภัทรพงศ์ สุทธิพงศ์

ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปี 2561

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนสันกำแพงดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.3 ภาคเช้าและ ม.6 ภาคบ่าย ภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อรับนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การพัฒนาโรงเรียน และชำระเงินบำรุงการศึกษา โดยท่าน ผอ.ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ และทีมงานผู้บริหาร พร้อมทั้งคณะครูระดับชั้น ม.3 และ ม.6

ภาพกิจกรรมโดย : วิชัย สิงห์น้อย,วรการ ประพัฒน์สิริ

ภาพกิจกรรม