ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2/62 New!!!

รายชื่อนักเรียน 2/2562  New!!!

 

06 ก.พ.63 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร-ปี-2563 New!!!

29 ม.ค. 63 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน-ม.4-สถานศึกษาเดิม-รอบที่-2  New!!!

17 ม.ค. 63 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 New!!!

17 ม.ค. 63 ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 New!!!

17 ม.ค.63 ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.4 ปีการศึกษา 2563 New!!!

17 ม.ค. 63 ปฏิทินการรับนักเรียนรอบปกติ New!!!

28 พ.ย. 62 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเรียนดีเยียมและปกติ-ปี-2563 

26 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก-ม.4-โครงการเพชรน้ำหนึ่ง 

26 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก-ม.1-เตรียมวิทย์ 

19 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ-ม.4-ปีการศึกษา-63-โครงการเพชรน้ำหนึ่ง  

19 พ.ย. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ-ม.1-ปีการศึกษา-ห้องเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์  

11 พ.ย. 62 กำหนดการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 

11 ต.ค.62 ประกาศรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 (นักเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2563 

11 ต.ค.62 ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนเตรียมวิทย์ฯ ม.1 ปีการศึกษา 2563 

11 ต.ค.62 ประกาศรับนักเรียนเพชรน้ำหนึ่งระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 

 


Continue reading “ข่าวประชาสัมพันธ์”

รร.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เข้ารับมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง พร้อมด้วยคณะ เข้ารับมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน อายุ ๑๔ ปี แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดและนำเสนอโปสเตอร์สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ (Unseen Community)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดและนำเสนอโปสเตอร์สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนเป็นภาษาอังกฤษ (Unseen Community) เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครบรอบ 10 ปี ประกอบด้วย นางสาวปภัสสร อาคญาณ และ นางสาวอาทิตยา ถมมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ครูที่ปรึกษา นางสาวพัณนนีย์ กุลกิตติโกวิท

โรงเรียนสันกำแพงเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ คณะสงฆ์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ หลวงพ่อพระครูวิมลญาณประยุต ดร. เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง เจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดง องค์ประธานในพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก คณะสงฆ์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามสอบโรงเรียนสันกำแพง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล นายไชยะ นราสิทธาโชติ ให้การต้อนรับและอำนวยการประสานงานในการสอบครั้งนี้

นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภท ผู้บริหาร ให้กับ นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสันกำแพง

นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล พร้อมด้วยนางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์ และนางสาวศิรินภา อินตาศรี เข้าร่วมการอบรมเสวนาครูภาษาฝรั่งเศสภายใต้หัวข้อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส “Innovation et créativité dans ma classe” เนื่องในวันครูของสาธารณรัฐฝรั่งเศส

28 พฤศจิกายน 2562 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล พร้อมด้วยนางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์ และนางสาวศิรินภา อินตาศรี เข้าร่วมการอบรมเสวนาครูภาษาฝรั่งเศสภายใต้หัวข้อการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส “Innovation et créativité dans ma classe” เนื่องในวันครูของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โอกาสนี้ ฯพณฯ ฌัค ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันการประกวดสื่อและวิดีทัศน์ภาษาฝรั่งเศส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหัวข้อ Innovation et créativité (นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์) ให้นายอนันต์ รักแย้ม ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง และได้รับโอกาสเดินทางเพื่อพัฒนาตนเองทางด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ณ สถาบัน L’institut de Touraine, เมือง ตูร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2562

รับมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากวงดนตรีร่มแดง

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ รับมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากวงดนตรีร่มแดง จากการเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ” ดาวรุ่งมอดินแดน ” ปี ๒๕๖๒ ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แสดงความยินดีกับนักเรียนวงดนตรี Dissonant Band สังกัดโรงเรียนสันกำแพง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศีกษา ” ราชภัฎเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด “

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ แสดงความยินดีกับนักเรียนวงดนตรี Dissonant Band สังกัดโรงเรียนสันกำแพง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศีกษา ” ราชภัฎเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด ”